Realistiskt byggt med fotocollage

Uppdraget från husfirman var att skapa mer fotorealistiska bilder än vad man kan åstadkomma med traditionell teckning och målningsteknik.

Med en husritning som utgångspunkt ritade jag upp huset i ett 3D-program och fick här grundlinjerna för mitt fotomontage.

Från en bildbank med olika modeller av fasader, tak, fönster m.m. bygger jag huset och lägger till himmel, omgivande natur och trädgårdens alla detaljer.

Husmodellen Ljusterö från Floods Trähus med himmel från Härjedalen och berghäll från Upplandskusten.